امروز: دوشنبه 1 بهمن 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود اطلاعات عمومی در مورد نفت 175 ص

دانلود اطلاعات عمومی در مورد نفت 175 ص دسته: شیمی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 6352 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 185

دانلود اطلاعات عمومی در مورد نفت 175 ص تحقیق اطلاعات عمومی در مورد نفت 175 ص مقاله اطلاعات عمومی در مورد نفت 175 ص اطلاعات عمومی در مورد نفت 175 ص

قیمت فایل فقط 13,200 تومان

خرید

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 185 صفحه


فهرست مطالب مقدّمه 8 فصل اوّل : اطلاعات عمومی در مورد نفت 12 1-1- تشكیل نفت 13 1-2- تركیب نفت 14 1-3- خواص فیزیكی نفت و نحوة محاسبة آنها 14 فصل دوّم : كاربرد روش های ازدیاد برداشت در مخازن نفتی كشور 18 1-2- تزریق گاز و آب به میادین نفتی 20 2-1-1- تزریق گاز در ایران 21 2-1-2- تزریق آب 27 فصل سوّم : تعاریف و مفاهیم اولیه 29 3-1- انواع سنگ مخزن 30 3-2- درجة تخلخل 31 3-3- درجة نفوذ پذیری 32 3-4- رابطة بین نفوذ پذیری و درجة تخلخل 33 3-5- ضریب مقاومت الكتریكی مخازن 34 3-6- ضریب حجمی 34 3-7- درجة پیچش 35 3-8- قانون دارسی 36 3-9- تحرك و نسبت تحرك ها 37 3-10- درجة سیر شدن 37 3-11- شرایط مخازن – تغییرات فشار و دما 39 3-12- تعریف انواع مخازن 41 3-13- ازدیاد برداشت نفت 43 فصل چهارم : روش های اولیّة تولید از مخزن 46 4-1- مكانیزم های طبیعی 47 4-1-1- مكانیزم رانش آبی 48 4-1-2- مكانیزم رانش توسط كلاهك گازی 49 4-1-3- مكانیزم رانش گاز محلول 50 4-1-4- رانش ثقلی 51 4-1-5- مكانیزم رانش در اثر فشردگی مخزن 52 4-1-6- مكانیزم رانش مركب 52 4-2- مكانیزم های حفظ فشار مخزن 53 4-2-1- تزریق آب با هدف حفظ فشار 54 4-2-2- تزریق گاز با هدف حفظ فشار 54 فصل پنجم : معادلات دیفرانسیل برای جریان شعاعی در محیط های متخلخل 56 5-1- معادلات حاكم بر جریان سیالات در حالتهای پایا و گذرا 57 5-2- ساخت فشار در اثر بسته شدن چاه در حالت پایا 65 5-3- حل معادلة حركت سیال در جریان شعاعی برای حالت نیمه پایا 68 5-4- تأثیر تزریق بخار آب روی شاخص بهره دهی 70 5-5- جریان شعاعی گازها در حالت پایا 73 فصل ششم : ازدیاد برداشت نفت با تزریق آب 74 6-1- موارد مورد توجه در پروژة سیلاب زنی 75 6-2- مكانیزم رانش نفت بوسیلة آب تزریقی 76 6-3- فرآیند جابجایی بوكلی- لورت 79 6-4- الگوی قرارگیری چاههای تزریقی آب 82 6-5- راندمان جاروبی 83 6-6- عملیات روی آب تزریقی 86 6-7- پمپ های تزریق آب 86 6-8- الگوی تزریق آب 87 فصل هفتم : روشهای گرمایی ازدیاد برداشت نفت 89 7-1- تزریق سیالات گرم 90 7-1-1- تزریق آب داغ 90 7-1-1- تزریق آب داغ 91 7-1-2- تزریق بخار آب 91 7-2- روشهای احتراقی 97 7-3- ریزش ثقلی به كمك بخار 100 7-4- گرم كردن مخزن به روش الكتریكی 102 7-5- گرم كردن مخزن به روش الكترومغناطیسی 102 7-6- مقایسة روشهای حرارتی : 103 7-6-1- مقایسة روشهای تزریق آب داغ و بخار آب 103 7-6-2- مقایسة عملیات تزریق بخار آب و احتراق درجا 103 7-7- مقالات ارائه شده در خصوص تزریق بخار آب 104 فصل هشتم : ازدیاد برداشت نفت با تزریق گاز 110 8-1- تزریق گاز به روش امتزاجی 111 8-1-1- تعریف امتزاج 111 8-1-2- تئوری امتزاج 113 8-1-3- جابجایی امتزاجی 115 8-1-4- عوامل مؤثر بر راندمان جابجایی 117 8-1-5- تزریق نیتروژن و گازهای تولیدی 125 8-1-6- تزریق گاز هیدروكربنی 127 8-1-7- تزریق گاز دی اكسید كربن 131 8-2- تزریق گاز به صورت غیر امتزاجی

قیمت فایل فقط 13,200 تومان

خرید

برچسب ها : دانلود اطلاعات عمومی در مورد نفت 175 ص , تحقیق اطلاعات عمومی در مورد نفت 175 ص , مقاله اطلاعات عمومی در مورد نفت 175 ص , اطلاعات عمومی در مورد نفت 175 ص

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر